Cyrkland w Miłkowie

bajkowe miejsce, które uczy bawi i organizuje zabawy nie tylko dla dzieci również dla nas, jest miejscem spotkań, wspomnień, miejscem do którego chętnie wracamy.